Održana 13. Konferencija aktivnih građana

Mreža aktivnih zajednica dodijelila priznanja najistaknutijim volonterima i aktivistima

U saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice (FTZ), Mreža aktivnih zajednica (MAZ) organizovalaje u subotu u Prokosovićima, Općina Lukavac, 13. po redu Konferenciju aktivnih građana.

Tematski usmjerena na ekologiju i zaštitu životne sredine, konferencija je tradicionalna redovna godišnja aktivnost kojom MAZ pod mentorstvom i uz finansijsku potporu Fondacije tuzlanske zajednice kroz projekat „Demokratsko i ekonomsko osnaživanje zapostavljenih zajednica TK“, promoviše građanski aktivizam i slavi uspjehe aktivista iz prethodne godine.

Prigodnim obraćanjem gostima konferenciju je otvorio načelnik Općine Lukavac, gdin. Edin Delić istakavši da je rad civilnog sektora i udruživanje ljudi od presudnog značaja za napredak našeg društva: “Kao neko ko je učestvovao u volonterskim akcijama još u vrijeme bivše Jugoslavije, mogu svjedočiti ne samo tome koliko smo mi napravili, nego i koliko je veće ono što smo kroz te akcije izgradili u sebi. Tako da kad danas govorimo o radu u lokalnim zajednicama, koliko god to bilo važno za starije generacije, još je važnije za mlađe naraštaje. Jednu područnu školu smo prije nekoliko godina s vrlo malo sredstava, ali sa velikim volonterskim zalagnjem potpuno obnovili, pa idanas, kada god prođem pored te škole uvijek bacim pogled i jedan otkucaj srca poklonim spoznaji da ima i nečega moga u tome. Aktivizam jednostavno budi posebnu energiju u ljudima”.

Sa misijom da MAZ i naredne godine uspješno motivira aktiviste za preuzimanje veće odgovornostii angažmana na polju zaštite životne sredine, Ermin Avdić, sekretar MAZ-a istakao je da se MAZ u narednom periodu želi fokusirati na osmišljavanje programskih i zagovaračkih ekoloških aktivnosti:„Ekološki akcioni plan, čiji je fokus za ovu godinu edukacija i podizanje svijesti građana, sadrži aktivnosti koje će se implementirati na lokalnom nivou u cilju zaštite životne sredine i povećanja energetske efikasnosti. Još jedan projekat koji je dobio podršku od grada Tuzla jeste ekološka mobilizacija lokalnih zajednica u gradu Tuzla, kroz koji ćemo ojačati savjete mjesnih zajednica, a koji će dalje animirati svoje članove da zajednički izrade male akcione ekološke planove koje će realizovati početkom iduće godine“.

Kad se male ruke slože

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati podrške FTZ-a aktivnim zajednicama i inicijativama građana, gdje je istaknuto da je samo tokom prošle godine FTZ usmjerila 508 000 KM za 142 projektne inicijative iz zajednica, dok ukupna vrijednost projekata sa volonterskim radom, uslugama i dodatnim donacijama iznosi više od 760 000 KM. U relizaciju projekata bilo je uključeno 3500 osoba, dok će korist od realizacije istih imati više od 63 000 građana.

Stoga je proces organiziranja zajednice koji Mreža provodi u Tuzlanskom kantonu veoma važan jer predstavlja sponu između građana i resursa koji im stoje na raspolaganju. Pri tome ohrabruje sve članove da se uključe u razvoj zajednice, ali i razvoj demokratije, smatra Jasna Grebović Jašarević, izvršna direktorica FTZ: „Mi smatramo da nije dovoljno samo finansirati organiziranje zajednice i građanske inicijative, nego da je potrebno blisko sarađivati sa građanima u svim dijelovima tuzlanske regije, posebno onim koje često ostanu zanemarene zbog udaljenosti ili drugih razloga, kako bi se pristupilo planskom razvoju svake od tih zajednica. Treba znati šta su prioriteti koje građani sami određuju i potrebe koje oni odlično poznaju, jer ih žive i traže načine kako da ih riješe. Samo tako možemo omogućiti svima da učestvuju u živoj demokratiji”.

1. Najbolje organizovana zajednica u 2019. godini – Aktivna zajednica Simin Han
2. Najvolonter u 2019. godini – Marko Babić (Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje)
3. Najbolji fundraiser u 2019. godini – Elvir Fejzić (Lokalna grupa za razvoj Par Selo)
4. Najbolji mentor u 2019. godini – Maida Mehmedović (Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla)
5. Najbolji organizator zajednice u 2019. godini – Dragan Božić (Lokalna grupa za razvoj Kiseljak)
6. Najveća promjena u zajednici u 2019. godini – Aktivna zajednica Kiseljak.
UO i Komisija za dodjelu priznanja odlučili su ove godine dodijeliti posebno priznanje van kategorija:
7. Za dugogodišnji volonterski doprinos razvoju lokalne zajednice Simin Han – Salko Fejzić (Lokalna grupa za razvoj Simin Han).

Panelistkinja Džemila Agić, iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla, govoreći o ekološkim prioritetima u TK i ulozi aktivističkih organizacija u rješavanju istih, zaključila je tokom svog obraćanja da se naša regija suočava sa mnogim ekološkim problemima, ali da je pored problema odlaganja otpada i zagađenja voda, ipak najveći problem zagađenja zraka: “Treba svako da krene odsebe i smanji svoj uticaj na zagađenje, pa da onda djeluje na zajednicu. Sve dok mi sami sebe ne promijenimo, kao pojedince, nećemo imati snage vršiti pritisak i uticati na vlasti. A vlast neće moći mijenjati mnogo bez aktivnog učešća građana”.

Vraćajući se suštini izazova s kojima se susreću u svom radu na terenu, ali i misiji na čijoj sprovedbi predano rade, Anita Šimić, članica UO MAZ rekla je da građani često ne vjeruju da njihovo učešće može nešto promijeniti, ali da se to mijenja nakon što sami sebe prepoznaju kao nosioce pozitivnih promjena u svojim sredinama: “U suštini ljude se ne može natjrati na aktivizam, to ili jesi ili nisi. Ljudi koji su dio Mreže aktivnih zajednica ulažu sve svoje slobodno vrijeme i vještine za pomoć zajednici i njih nikad nema dovoljno. Oni se s vremenom iscrpe, tako da bi bilo dobro da se paralelno stvaraju nove generacije aktivista koje će u nove promjene vući zajednička energija”.

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići bili su domaćini druženja kojim je okončana ovogodišnja 13. Konferencija aktivnih građana.

Bild: © Bürgerstiftung Tuzla